14 خرداد سال روز رحلت و 15 خرداد سال روز آغاز نهضت امام خمینی

14 خرداد سال روز رحلت و 15 خرداد سال روز آغاز نهضت امام خمینی یادآور حماسه آفرینی فهرمان تاریخ ایران و وفاداری ملت به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ایران است.

/ 0 نظر / 3 بازدید