مدیر پرشین بلاگ: وبلاگ، محلی برای ظهور اندیشه ها


 بوترابی مدیرعامل شرکت پرشین بلاگ ضمن به روز دانستن مقوله حجاب و عفاف و طرح آن در وبلاگ ها گفت: "اصولاً در بحث وبلاگ ها موضوعات مهم اجتماعی به شکل یادداشت مطرح شده که گنجاندن مقوله عفاف و حجاب نیز در بین مطالب مختلف می تواند به عنوان یکی از موضوع های مطرح در وبلاگ ها باشد که این امر نیازمند بحث و تبادل نظر است."

به گزارش فاوانیوز به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره عفاف و حجاب، بوترابی در ادامه صحبت هایش افزود: "کسانی که شاهد بروز موضوع حجاب و عفاف در جامعه هستند چیزی را که می بینند در وبلاگ هایشان می نویسند، به طور مثال وقتی که طرح امنیت اجتماعی عملی شد، نقاط مثبت و منفی آن به وبلاگ ها منتقل شد."

بوترابی درخصوص موضوع عفاف نیز اظهار داشت: "عفاف به عنوان یک مبحث مجرد، شمول و گستردگی حجاب را ندارد. اما در قالب موضوعات روز جامعه، قابل طرح و بررسی است و همانند مفاهیم مهدویت یا آموزه های دینی و قرآنی مطرح است، اما جایگاه آن در مرتبه ای پایین تر قرار دارد و علت آن نیز عدم توجه گسترده از سوی همه اقشار جامعه است."

مدیرعامل پرشین بلاگ تصریح کرد: "چون وبلاگ یک رسانه شخصی و محلی برای ظهور اندیشه ها و عقاید است، موافقت یا مخالفت های منعکس شده در وبلاگستان منجر به یک بلوغ اجتماعی در موضوع حجاب و عفاف می شود و بدین صورت نوعی جمع بندی تدریجی در جامعه شکل می گیرد."

بوترابی پیرامون وبلاگ های مذهبی گفت: "مهم این است که چه کسی حرف می زند و چه قدر می تواند با موضوع ارتباط مستقیم و سالم برقرار کرده، تا به شکل یک رویکرد صرفاً سیاسی و عکس العمل خاص تلقی نشود."

وی در خصوص رویکرد رسانه های دیجیتال به معضل بدحجابی در جامعه اشاره کرد و افزود: "زمانی که مقدمات موضوعی فراهم نشده و در ساختار آن به یک وجه مشترک نرسیده ایم، انتظار وفاق بر سر یک موضوع بی مورد است. از آن جایی که تحولات عمیق اجتماعی و استقرار روزمره گی افراد از آبشخور خانواده ها و حاکمیت سنت های مورد بحث، براساس رفتار و تحولات رفتاری شکل می گیرد، وبلاگ نویس ها به عنوان شهروندان جامعه مجازی در حال شکل دهی عمومی ترین نقطه جامعه مجازی هستند که از این طریق مناسب ترین اندیشه ها را منتشر کرده و اصول غیرقابل تغییر این محیط را رقم می زنند."

وی در پایان گفت: "جشنواره ها در مجموع به شکل تخصصی، نشان می دهند که نقش جامعه مجازی چیست و جایگاه حجاب و عفاف در کجا قرار دارد."

/ 0 نظر / 16 بازدید