برگزاری دو قرار وبلاگی در یک روز


پرشین بلاگ- روز پنج شنبه دو قرار وبلاگی توسط پرشين بلاگ برگزار شد.‏

قرار اول از ساعت 12 تا 15 در محل دفتر پرشين بلاگ با حضور اعضاي گروه ‏فنز -گروه هواداران پرشين بلاگ- ‌براي سازماندهي به فعاليت هاي این گروه و ‏وبلاگ هاي گروهي برگزار شد.‏
انتخاب مديران گروه فنز براي نخستین بار از جمله ‏تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود. در اين انتخابات يك نفر به انتخاب گروه ‏پرشين بلاگ و دو نفر با آراء اعضا به عنوان مديران گروه معرفي شدند. ‏
مرور اهداف گروه توسط دكتر مهدی بوترابي –مدیر گروه سایت های پرشین بلاگ- ‏و تقسيم وظايف از دیگر برنامه های این جلسه بود.‏

قرار دوم از ساعت 15 در باشگاه وبلاگ نويسان تهران به صورت ‏عمومي‌ و با حضور بلاگرهايي از بلاگ سرویس های مختلف بود.‏

این جلسه هم با سخنراني دكتر بوترابي و معرفي وبلاگ های همكار پرشين بلاگ ‏شروع شد. طرح پرسش هايي از طرف شركت كنندگان و پاسخ به آنها توسط دکتر ‏بوترابي و مديران وبلاگ هاي همكار بخش دیگری از این برنامه بود. در انتها ‏شركت كنندگان به معرفي وبلاگ هاي خود پرداختند.‏
شایان ذکر است که يكي از پيشنهادهايي كه مورد استقبال تمام وبلاگنویسان حاضر ‏قرار گرفت، برگزاري قرارهاي وبلاگي به صورت منظم و در محل باشگاه وبلاگ‏نويسان تهران بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید