فراخوان سه زبانه برای امضای اعتراض به نشریات دانمارکی

تا کنون حدود 5000 نفر این اعتراض که به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده را امضا کرده اند و در زمره ده اعتراض برتر سایت پتیشن آنلاین میباشد. مخاطب این اعتراض سازمانهای جهانی و اروپایی است.
اعتراض را امضا کنید

/ 0 نظر / 3 بازدید