ميلاد رسول اكرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارك


پرشين بلاگ- سرانجام پس از قرن‌ها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ هدايت‌گر انسان‌ها پا به عرصه و جود نهاد.

برترين مخلوق خدا ظاهر شد، باران "رحمة للعالمين" باريدن گرفت، چشمه رافت و هدايت فيضان كرد و نور محمدى عالم ملك و ملكوت را منور نمود.

گروه سايت‌هاي پرشين بلاگ ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبريك مي‌گويد .

/ 0 نظر / 3 بازدید